Päämajakaupunki puolustautuu vuosina 1939-1945
Teksti Leena Niemi


Esittely ja aineisto

Sota-ajat olivat yhteiskunnan suuria murroskausia ja toivat dramattisia muutoksia yksilön elämään. Maailmantilanteen muutos antaa nyt mahdollisuuden tuoda esiin aikaisemmin salassa pidettyjä tapahtumia ja uusia näkökulmia. Näiden sivujen lähtökohtana on Mikkelin seudun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd Perinneyhdistys, joka haluaa niiden avulla kertoa osan seudun historiaa. Erityinen osuus on yhdistyksen puheenjohtajalla Kaisa Kostiaisella. Lisäksi olen käyttänyt paikkakunnan sanomalehtiä, haastatteluja ja laajaa kirjallisuusaineistoa. Valokuvat ovat yksityiskuvia tai aineistokokoelmasta ja lähes kaikki ennen julkaisemattomia.

Perinneyhdistyksen keräämästä aineistosta osa on mukana näillä sivuilla ja sitä tullaan hyödyntämään myöhemminkin. Jyväskylän yliopistossa tekeillä oleva pro gradu -työni Mikkelin lotista tulee liitettäväksi näille sivuille.

Sivut keskittyvät talvisodan ja jatkosodan aikaiseen Mikkelin kaupunkiin ja maalaiskuntaan. Mikkeli tarvitsi kuitenkin kaikkia lähikuntiaan, mikä näkyy selvästi sodanajan tehtävissä. Esimerkiksi suojeluskunnat Hirvensalmella, Haukivuorella, Juvassa, Ristiinassa ja vielä Mäntyharjullakin toimivat kiinteässä yhteistyössä. Haukivuori oli sairasjunien etappipaikka. Ristiinan lotat toimivat erityisesti evakkojen parissa. Anttola oli eritysasemassa ja se liitettiinkin myöhemmin kaupunkiin.

Maanpuolustuksen taustaa selvittämään on mukaan otettu Mikkelin suojeluskunnan ja lottien aikaisempaa historiaa. Mikkelissä sijainneella sodanjohdon päämajan toiminnalla on tärkeä osuus. Mukana on myös useita sotarintaman tapahtumia, joihin mikkeliläiset osallistuivat.

Dokumentti-sivu täydentää kertomusta sota-ajan esineillä ja teksteillä.

Alkuperäislähteet:
Suojeluskuntien arkisto Sota-arkistossa Helsingissä.
Internet: Suomen sotien tiedosto, sankarivainajat, www.mil.fi
Mikkelin seudun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd perinneyhdistyksen arkisto Suomen Jalkaväkimuseossa Mikkelissä.
Lottien Saimi Ahvenaisen, Kaisa Kostiaisen, Sylvi Laakson ja Elina Ripatin sekä Lauri Ikosen yksityiskokoelmat Mikkelissä.
Haastattelut Mikkelissä: Ahvenainen Saimi viestintälotta, myös muonittaja; Ikonen Airi lotta; Ikonen Lauri sotilaspoika; Korpikallio Anni paikallisjohtaja; Laakso Sylvi kanslialotta; Leinonen Maija viestilotta, Närvänen Tyyne veteraanilotta; Ollikainen Marjatta lääkintälotta; Penttinen Aili muonituslotta; Ripatti Elina, kanslia- ja ilmavalvontalotta; Takkinen Susanna ilmavalvontalotta.

Painetut lähteet:
Lotta Svärd -järjestön säännöt. Tilgmannin kirjapaino, Helsinki 1941
Mikkelin kaupungin kunnalliskertomukset vuosilta 1939-1945.

Kartat:
Liitekartta teokseen Suomi taisteli 6 Sotiemme suurlukemisto, toim Helge Seppälä. WSOY, Helsinki 1980. ISBN951-0-08144-2.
Suomen kulkuneuvojen kartta. Suomen matkailijayhdistys. Julkaistu jatkosodan aikana.
Jatkosodan historia 1-6. Toimittanut sotatieteen laitoksen sotahistorian toimisto. WSOY, Helsinki 1988-1994.

Lehdet:
Hakkapeliitta 1941 ja 1944.
Lotta Svärd 1939-1944
Länsi-Savo 1939-1945
Mikkelin Sanomat 1939-1945.

Kirjallisuus:
Hersalo N. V., Suojeluskuntain Historia I -III. Kustantaja Hata Oy, Vaasa 1955 - 1964.
Häkkinen Raili, Mikkelin lottahistoria. Kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1999. ISBN 952-91-0895-8.
Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), Suomi Neuvostoliiton radiossa. Oy Suomen Kirja, Helsinki 1942.
Julkunen Martti, Talvisodan kuva Ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien kuvaukset Suomesta 1939-40. Weilin + Göös, Helsinki, 1975. ISBN 951-35-1043-X.
Jermo Aake, Siiranmäen miehet. Otava, Helsinki 1977. ISBN951-1-04531-8
Kataja Annamaija, Suomen lotat. Summerus Oy, Jyväskylä 1986.
Kaipainen Lassi, Vapaa Suomi Suojeluskunta- ja lottamerkit kertovat. Kustannusosakeyhtiö ajatus, Helsinki 1995. ISBN 951-9440-36-4.
Koponen Martti, Historiallisen ajan puolustusvarustuksia Etelä-Savossa Mikkelin läänin liitto Julkaisu 11:1993, Mikkeli 1993. ISBN951-9124-76-4.
Koskimaa Matti, Tyrjän rykmentti. WSOY, Helsinki1996. ISBN 951-0-21273-3.
Lappi Ahti, Ilmatorjunta ilmasodassa 1794-1945. Ilmatorjuntasäätiö, Helsinki 2000.
Lukkarinen Vilho, Suomen lotat: Lotta Svärd -järjestön historia. Suomen naisten huoltosäätiö, WSOY, Helsinki 1981.
Nevalainen Pekka Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940 -luvulla. Otava, Helsinki 1990
Nieminen Saul - Mikku, Kaikki isänmaan puolesta. Mikkelin ja Lappeenrannan sotaorpojen säätiö. Etelä - Saimaan kustannus Oy, Lappeenranta 1988.
Palmu Pentti, Yön yli päivään Suomen ilmatorjunnan vaiheita 1925-1990. Ilmatorjuntaupseeriyhdistys ry. Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1989. ISBN 952-90083-0-9.
Pale Erkki, Suomen radiotiedustelu 1927-1944. Hakapaino Oy, Helsinki 1998. ISBN 952-90-9437-x.
Parkkali Esa, Taistelu aseveliliiton kohtalosta. Suomen historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 1981.
Puntanen Pia, Mannerheimin saappaanjäljillä. Päämajan sijainti ja toiminta Mikkelin seudulla talvi- ja jatkosodan aikana. Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli Julkaisuja 27. Teroprint Ky, Mikkeli 1993. ISBN 951-45-6449-9.
Puranen Elja, Poikasotilaista sotilaspoikiin. Sotilaspoikien perinneliitto ry / Kirjapaino Saarijärven Offset Oy, 2001. ISBN 952-91-3761-3.
Rautio May-Bee, Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi Rintamalottien elämää. Oy Edita Ab, Helsinki 2001. ISBN 951-37-334-3.
Selen Kari, Sarkatakkien maa Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918 - 1944. WSOY, Helsinki 2001. ISBN 951-0-25684-6.
Suomen sinivalkoinen kirja II. OY. Suomen kirja, Helsinki 1941.
Suomen sota 1941-1945, toimittanut Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto. 10. osa. Kustannusosakeyhtiö sotateos, Kirjapaino Oy Savo, Kuopio 1961.
Tuiremo Lea, Nainen ja sota Snellman-instituutin B-sarja 31, Kuopio 1992. ISBN 951-842-121-8.
Turun historiallinen aineisto VIII Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja VIII. Polytypos, Turku 1989.
Jukola Martti, Urheilun pikku jättiläinen. WSOY, Helsinki 1947.
Väänänen Kyösti, Puoli vuosisataa sotilaskotityötä. Mikkelin sotilaskoti ja sotilaskotiyhdistys r.y. Oy Länsi-Savon kirjapaino, Mikkeli 1968.

Erityisesti talvisota:
Kautto, Antero toim., Puna-armeijan marssiopas Suomeen. Karisto Oy, Hämeenlinna 1989.
Salovaara Kalevi, Päämajakaupunki pommituksessa. Punalentäjien hyökkäykset Mikkeliin v. 1940. Mikkelin painos Oy, Mikkeli 1986. IBSN 951-99804-0-7.
Trotter William R., Jäinen helvetti. Suomen talvisota amerikkalaisen silmin. Gummerus, Jyväskylä 1992. ISBN 951-20-4015-8.
Uitto Antero, Talvisota puna-armeijan silmin. Karisto Oy, Hämeenlinna 1999.
Jylhä Yrjö, Kiirastuli. Otava, Helsinki 1951.

Erityisesti jatkosota:
Erfutrh Waldemar, Sotapäiväkirja vuodelta 1944. WSOY Helsinki, 1954.
Hyvönen Osmo, Kiestingin motti Sota Vienan Karjalassa kesällä 1941. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, Oulu1986.
Panschin Vladimir, Kasvottomien miesten sota Päämajan valvontaosaston toiminta jatkosodassa. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2 N:o7. Gummerus kirjapaino Oy, Saarijärvi, 2000. ISBN 951-25-1193-2.

Sodanjälkeinen aika:
Heiskanen Raimo, Saadun tiedon mukaan. Päämajan johtama tiedustelu 1939-1945. Otava, Helsinki 1989. ISBN 951-1-10173-0.
Heiskanen Raimo, Stella Polaris, Otava, Helsinki 1994. ISBN 951-1-13352-7.
Leskinen Jari - Silvast Pekka, Suljettu aika Porkkala Neuvostoliiton sotilaallisena tukikohtana vuosina 1944-1956. WSOY, Helsinki 2001. ISBN 951-0-25128-3.
Lukkari Matti, Asekätkentä. Otava, Helsinki 1984.
Manninen Ohto ja Liene Timo toim., Stella Polaris - Suomalaista sotilastiedustelua. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitos. Edita, Helsinki 2002. ISBN 951-37-3645-8.

Aiheeseen liittyvää muuta kirjallisuutta - mielenkiintoista luettavaa:
Ahtokari Reijo, Asekätkentäjuttu. WSOY, Helsinki 1971.
Alava Teuvo - Frolov Smitri - Nikkilä Reijo, Rukiver! Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa, Sotavankimatrikkeli. Edita, Helsinki 2003. ISBN 951-37-3706-3.
Härkönen Toivo, Jalkaväkirykmentti 43 jatkosodassa JR7 11patteriston komentajakapteeni Aimo Raassina (Tali-Ihantala). Jr 43:n historiatoimikunta, Länsi Savo 1992.
Lappalainen Niilo, Valkeasaari murtuu. WSOY, Helsinki 1992. ISBN 951-0-17318-5.
Marttila Erkki, Rannikkotykistörykmentti 3 toimi täällä. Pohjoisen Laatokan maisemia vuonna 2001. Saaristomeren Meripuolustusalue, Painotalo Gillot Oy, turku 2001. ISBN 951-97780-2-0.
Mäkelä Jukka L., Teräsvyöry murtuu. WSOY, Helsinki 1975. ISBN 951-0-07270-2.
Mäkelä Jukka L., Salaisen sodan saatosta. WSOY, Helsinki 1965.
Rautala Ari, Sotiemme taistelupaikoilla Talvi ja jatkosodan taistelukentät 1939-1944. Gummerus, 2002.
Saressalo Lassi, Päämajan kaukopartiot jatkosodassa.WSOY, Helsinki 1987.
Tanttu Raija - Helenius Bertel (toim.), Muistojen marssi Hirvensalmelaiskohtaloita vuosilta 1700 - 1990. Hirvensalmi-seura Ry, Pieksänmäki 1991.
Tsudakov Aleksandr, Talvisodan kahdet kasvot Karjalan hankien kuolinmessu. Kirjayhtymä, Helsinki 1989. ISBN951-26-3358-2